logoBIP gov  herb
Stona Główna

Wyniki finansowe za 2020 rok

zysk netto za 2020 r. : 643 887,09 zł

Aktywa i Pasywa

stan na dzień: 31.12.2020 r.

aktywa trwałe: 

17.373.795,51 zł

aktywa obrotowe:

1.763.646,92 zł

kapitał własny:

13.774.865,99 zł

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:

5.362.576,44 zł

 

Wyniki finansowe za 2021 rok

zysk netto za 2021 r.: 976 656,63 zł

Aktywa i Pasywa

stan na dzień: 31.12.2021 r.

aktywa trwałe: 

17.531.361,35 zł

aktywa obrotowe:

1.250.868,00 zł

kapitał własny:

14.751.522,62 zł

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:

3.766.835,08 zł

 

Wyniki finansowe za 2022 rok

zysk netto za 2022 r.: 1 141 545,38 zł

Aktywa i Pasywa

stan na dzień: 31.12.2022 r.

aktywa trwałe: 

17.149.258,41 zł

aktywa obrotowe:

1.296.196,19 zł

kapitał własny:

15.584.568,00 zł

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:

2.860.886,60 zł

 

Udostępniony: 17 kwiecień 2024 Poprawiono: 23 kwiecień 2024
Wytworzony przez: Jan Kowalski Stanowisko wytwarzającego: Administrator
Licznik odwiedzin: 78
Wersje:
2024-04-23 11:56:06 Administrator
2024-04-23 11:55:36 Administrator
2024-04-23 11:52:26 Administrator
2024-04-23 11:52:07 Administrator
2024-04-23 11:51:45 Administrator
2024-04-17 13:53:14 Administrator
2024-04-17 13:52:36 Administrator