Tablica ogłoszeń

Majątek


Wyniki finansowe za 2020 rok

zysk netto za 2020 r. : 643 887,09 zł.

 

Aktywa i Pasywa
stan na dzień: 31.12.2020 r.
 
aktywa trwałe:  17.373.795,51 zł.
aktywa obrotowe:  1.763.646,92 zł.
kapitał własny:  13.774.865,99 zł.

 

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:  5.362.576,44 zł.

Wyniki finansowe za 2021 rok

zysk netto za 2021 r. : 976 656,63 zł.

 

Aktywa i Pasywa
stan na dzień: 31.12.2021 r.
 
aktywa trwałe:  17.531.361,35 zł.
aktywa obrotowe:  1.250.868,00 zł.
kapitał własny:  14.751.522,62 zł.

 

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:  3.766.835,08 zł.

Wyniki finansowe za 2022 rok

zysk netto za 2022 r. : 1 141 545,38 zł.

 

Aktywa i Pasywa
stan na dzień: 31.12.2022 r.
 
aktywa trwałe:  17.149.258,41 zł.
aktywa obrotowe:  1.296.196,19 zł.
kapitał własny:  15.584.568,00 zł.

 

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:  2.860.886,60 zł.

Autor: Ramona Żołądek
Opublikował: Ramona Żołądek
Data utworzenia: 2020-10-13 12:35:55
Ostatnia modyfikacja: 2023-08-28 08:51:10
Autor modyfikacji: Anna Moskała
Poprzednia wersja: zobacz
Dziennik zmian: zobacz

 

Wersja do wydruku